כניסת השבת | 17:04
צאת השבת | 18:01

פרשת משפטים

עלה אלי ההרה, והיה שם!

ערש"ק פר' משפטים, ר"ח אדר תשפ"א 

 פרשת משפטים היא מן הפרשיות ה"עמוסות" ביותר בתורה. עשרות מצוות נמנו בה. בכל אחת מהן מקופלים עולמות שלמים. כך, למשל, פרשת העבד העברי שפותחת את הפרשה ואוצרת בתוכה עקרונות וערכי יסוד בנושא כבוד האדם וחירותו. הוא הדין לעקרונות יסוד במשפט האזרחי והפלילי שמפורטים בפרשה, לצידם הלכות עקרוניות מעולם המשפט הציבורי, דוגמת החובה לכבד את אנשי הרשות הציבורית, נשיאיה ושופטיה ("אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאר"), עקרון הרוב ("אחרי רבים להטות"), ועקרון השוויון ואיסור משוא הפנים ("ודל לא תהדר בריבו")…

בחתימת הפרשה באה כעין חזרה על מעמד הר סיני, שמהווה מעין מסגרת השלמה לתיאור המפורט שבפרשה הקודמת.

המעבר שבין התיאור הכללי של מעמד הר סיני, לבין ריבוי הפרטים, הזכויות ובעיקר החובות, המופנים כלפי כל אחד ואחד, בא להדגיש שלמרות אופיו הקולקטיבי של מעמד הר סיני ("כאיש אחד בלב אחד"), מצוות התורה אינן כקדירת השותפין, שבה יכול כל אחד לסמוך על חברו.

המצוות מוטלות על שכמו של כל אחד ואחד, ולמרות היותו חלק מן ה"יחד", מן הציבור כולו, עליו מוטלת החובה לעשותן ואין הוא בן חורין להיבטל מהן.

הפירוט הרב מוסיף ומדגיש ש"קבלה" אמיתית של התורה אינה יכולה להיעשות במעשה חד פעמי של אמירת "נעשה ונשמע", ברגע של התרוממות רוח רגעית, למראה קולות ולמשמע ברקים, אלא עליה להתיישם ולהתממש בחיי המעשה, בעבודה מפרכת יום-יומית.

ה"עליה" אל הר ה' (וניתן דעתנו עד כמה מודגש מוטיב ה"עליה" בפרשה וחוזר ונשנה בה פעמים רבות: "עלה אל ה'… ויעל משה… עלה אלי ההרה… ויעל משה") היא ללא ספק פסגת השאיפות של כל אדם מישראל… אך לא די בה: יש גם "לקום במקום קודשו", להמשיך את ההתעלות לאורך זמן, לא כפעולה רגעית, אלא כמצב מתמשך. הרעיון הזה נמצא באחד הפסוקים הסתומים שבהמשך הפרשה (כד, יא): "ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלקים, ויאכלו וישתו". מי היו אותם "אצילים" אנונימיים, בני בלי שם? האונקלוס דורשם לשבח: היו אלה גדולי העם, שלא ניזוקו, וראו את יקר ה'… אולם, הצורך בהדגשה ש"לא שלח ידו" משה אליהם, מלמד שהיה מקום לעשות כן (וכמו שפירש רש"י: "מכלל שהיו ראויים להשתלח בהם יד") , וכיוון שחטאו היה עליהם להיענש. מה היה פשר חטאם? ר' אברהם אבן עזרא מפרש שלמרות ש"ראו" את כבוד ה', בניגוד לציווי "כי לא יראני האדם וחי", נסלח להם. והוא ממשיך, שפסוק זה בא ללמדנו שלא די ב"אכילה" רוחנית (שמא יחשוב האדם שיהיה כמשה רבנו, שלא אכל 40 יום), בריחוף בעולמות העליונים, אלא צריך לדאוג גם לקיום הפיזי, שהרי אם קמח אין, תורה מנין? ונראה שלפיכך נצטווה גם משה לא רק לעלות להר, אלא גם "והיה שם!". ולכאורה, הדברים תמוהים: אם יעלה להר, ממילא יהיה "שם", לשם מה יש צורך בציווי נוסף על כך? לא מעט אנשים חושבים שהנה הגיעו אל הפסגה, אך באמת אינם נמצאים בה. רגליהם ניצבות, כביכול, על "ראש ההר", בבית הכנסת ובבית המדרש, אך מוחם וליבם מצויים במקום אחר. מעשה האצילים מלמדנו, שלא די רק ב"ראיה" חיצונית של האלוקים, בהקרבת קורבנות למראית עין, במעשי נענועים ובאמירת "נעשה ונשמע" מן הפה ולחוץ. "רחמנא ליבא בעי".  התורה מבקשת את ליבו של האדם, שיהו פיו וליבו שווים בעבודת ה'. שלא רק "יעלה בהר ה' ", אלא בעיקר, ש"יקום במקום קדשו". בכל לבבו, בכל נפשו ובכל מאודו. שבת שלום.
אורי כהן
מנכ"ל ביה"ס

השבוע שהיה

שגרת עבודתינו

צוות יקר, חודש טוב ערב שבת שלום. 

"משנכנס אדר מרבין בשמחה"

אכן כמה שאנחנו זקוקים לה,
לשמחה, והרבה.
"משנכנס אדר מרבין בשמחה"

שמחה היא גם המצרך החיוני ביותר,
וגם  התרופה הטובה ביותר.
היא אויר לנשימה,
היא כמו החמצן.
היא לא רק תחושה או הפגה נעימה,

אתמול היינו עסוקים כולנו בחלוקת תעודות המחצית שמחוורת רבות נלוו אליהן. 

יישר כח גדול לכל אחת ואחד מכם על ההשקעה בכתיבת הארות מעצימות, ניתוח ציונים והצמחה  אישית של תלמידינו.

ימי חוסר הוודאות שמציפים אותנו  במישור הפרטי והמקצועי אינם מסייעים לניהול האתגר של ששמירה על יציבות המערכת ואנו נדרשים בימים אלה יותר מתמיד להיכנס מתחת לאלונקה ולסייע במשימות המערכתיות המוטלות לפתחנו בימים אלה ובראשן משימת הרישום לקראת שנה"ל הבאה אי"ה.

הימים הם ימי בחינות החורף וכהרגלנו נשוב ונודה לצוותים שמנהיגים את תלמידיהם לבחינות החורף. בשבוע שעבר היה זה צוות המתמטיקה בהובלת הרכזת מרים לרמן והשבוע היה זה צוות האנגלית בהובלת הרכזת איריס כהן. 

יישר כח גדול גם למורים שנטלו על עצמם את המשימה המאתגרת של בגרות פנימית.

התודה והברכה למרים שפיגלמן שלקחה על עצמה השנה את משימת ריכוז הבגרויות המאתגרת. 

בשבוע הבא נפרט באריכות על אירועי סיום המחצית והפעילויות השונות שהתקיימו בבית הספר. 

אנו נערכים לחזרכה למסגרות הפיתות המקצועי השונות החל מעוד שבוע . נא היערכותכם

אלוקינו ואלוקי אבותינו

חַדֵּשׁ עָלֵינוּ אֶת הַחדֶשׁ הַזֶּה
לְטובָה וְלִבְרָכָה.
לְששון וּלְשמְחָה.
וִיהִי הַחדֶשׁ הַזֶה
סוף וְקֵץ לְכָל צָרותֵינוּ.
תְּחִלָּה וָראשׁ לְפִדְיון נַפְשֵׁנוּ

שבת שלום
וראש חודש אדר
מלא בשמחה,

אורי 

הנחיות חדשות

עדכון שבועי

מתווה החזרה המלא – לימודים במערכת החינוך

על פי החלטת קבינט הקורונה  (ג')  הלימודים הלימודים ימשיכו להתקיים במתכונת של למידה מרחוק.

מפגשים בשטח פתוח 
ניתן לקיים מפגשים בשטח פתוח בקבוצה של 9 תלמידים ומורה לכל היותר.

בחינות בגרות, מתכונת ימשיכו להתקיים בהתאם למתווה הבחינות שפורסם 

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד