כניסת השבת | 17:58
צאת השבת | 18:51

נח נח

מסכמים שבוע

"מבראשית לברית": על היציאה מתוהו ובוהו – אל הסדר והמחוייבות • עדכוני תו-ירוק • השבוע שהיה: פורום פיקוח תכנית מרום – למידה אינטרדיסציפלינארית • ימי הורים וערבי חשיפה  • השבוע שיהיה: שבוע קליטת עליה • יום חשיפה לתכניות מעורבות חברתית עם "מעז יצא מתוק"  סיפור אישי מרגש ומיוחד • "סליחה על השאלה" – מעגלי שיח • קופסאות בריחה בסימן "מבצעי העליה של יהדות ערב" • תערוכת מאכלי עולים • מסע בעקבות לוחמים • "נעים להכיר": על שקיפות בחינוך • "משפחת ריגלר" : ברכות וניחומים

מבראשית... לברית ...

צוות יקר,

בריאת העולם עליה קראנו בשבת שעברה יוצרת בקרב רבים סתירה מובנית בין האמונה בבריאת העולם יש מאין ובין האמונה בחוקיות הטבע…

מלבד מקרים בודדים, שבהם אלוהים מבקיע את גבולות הטבע במקומות ואירועים נקודתיים באמצעות ניסים, אין חריגה מהטבע הקיים.  אם אלוהים ברא את הטבע יש מאין, מדוע שהטבע לא ישתנה לאחר מכן?

 התורה עצמה מספקת לכך הסבר המתואר בפרשת נוח.  ההסבר מתבסס על הדמיון שיש בין סיפור המבול וסיפור בריאת העולם.

בפרשת בראשית, העולם נברא בשלבים, בסדר של יום אחר יום, כאשר הבסיס לבריאה הוא פעולת ההבדלה.

ויבדל אלוהים בין אור לחושך, בין מים עליונים לתחתונים, בין יבשה לים, בין מינים של בעלי חיים ובין האדם. התהליך כולו מוצג בפעולה של יציאה מתוהו ובוהו אל הסדר.

המבול השמיד את הבריאה בדיוק בדרך ההפוכה, באמצעות הפרת הסדר וההבדלה.  

במבול, נפתחו ארובות השמים ונבקעו מעיינות הארץ, המים העליונים התערבבו עם המים התחתונים ושטפו את היקום. המים עלו על היבשה ושם הטביעו את האדם, החי וכל הצומח. כפי הנראה, באותו זמן גם נעצרה תנועתם של גרמי השמים. כך שב לשרור תוהו ובוהו בעולם, כפי שהיה בראשית הבריאה. העולם המסודר התכנס אז כולו אל תיבתו הקטנה של נוח, שהייתה כמעין מיקרוקוסמוס בליבו של הכאוס.

עם שוך המבול חזרה הבריאה להתקיים. הגשם פסק והמעיינות נסגרו, היבשה החלה להיראות, ונוח יצא מן התיבה עם משפחתו ועם כל החיות, והארץ התמלאה בכל יצורי החי. בשלבים דומים לסדר בריאת העולם בפרשת בראשית, חזר העולם להתקיים בפרשת נוח. הסדר חזר לשרור. העולם נברא מחדש בבריאה שנייה .

אבל עם כל הדמיון בין סיפורי הבריאה, יש הבדל מרכזי ביניהם.

ביטוי אחד שמופיע לראשונה בפרשת נוח, מגלה לנו שמדובר בבריאה אחרת, השונה באופן קטגורי מן הבריאה הראשונה.

הבריאה הראשונה – יש מאין – מבוססת על המושג בראשית,

הבריאה השנייה בסיפור המבול מבוססת על ברית .

הברית מופיעה כבר בראשית פרשת נוח, עם ההבטחה של אלוהים לנוח: "והקימותי את בריתי אתך ובאת אל התיבה" (ו, יח). ביציאה מן התיבה (ט, ח-יז) נותן אלוהים את הבטחתו שלא יהיה עוד מבול על הארץ, וגם כאן הדבר מבוטא בברית – הקשת תיראה בכל עת שעננים יורידו גשם כבד על הארץ.

באופן שאינו מקרי, המילה ברית חוזרת בדבריו של אלוהים כאן שבע פעמים !!!

הבריאה הראשונה סימלה את הבראשיתיות, את היציאה מן האין אל היש, את המעבר מהתוהו ובוהו אל הסדר.

הבריאה השנייה מסמלת את ההפך מכך – את הברית, את שימור הקיים ואת קשר הנאמנות וההתחייבות שבין אלוהים והעולם כולו. לצד הבאת המבול אלוהים כרת ברית הצלה עם נוח ובכך שימר משהו מהשושלת האנושית. הוא הגן על קבוצה מדגמית של בעלי החיים וכך שימר את עולם החי. מהמשך הפרשה אנו למדים שגם הצומח לא הושמד כולו – היונה הביאה אל תיבת נוח עלה זית שלא הושמד במבול .

בהמשך, לאחר היציאה מן התיבה, הרחיב אלוהים את בריתו לכלל האנושות והעולם. הוא התחייב בפני נוח שיותר לא ישמיד את האנושות בעקבות חטאיה. התחייבות ניתנה גם ביחס לטבע, כשאלוהים קיבל על עצמו לא לשנות עוד את סדריו בעקבות מעשי האדם .

 מהלך זה מדגיש את ההבדל הגדול והעמוק שבין הבריאה שטרום המבול ובין הבריאה שלאחר המבול.

בבריאה שטרם המבול, הטבע היה כפוף להתנהגות האדם, והוא השתנה בכל עת שהאדם חטא : האדמה קוללה בגלל חטא אדם הראשון ואף קין היה ארור מן האדמה.

 בבריאה שלאחר המבול, לעומת זאת, ניתנה הבטחה מאת האלוהים שהטבע לא ישתנה יותר!!!

גם אם האדם יחטא, תנועתם של גרמי השמים לא יופסקו, עונות השנה ימשיכו להופיע בסדר הקבוע שלהן, וחוקי הטבע יישארו קבועים. גם בני אדם חוטאים ימשיכו לחיות ולהתקיים.

אין מי שיציל את האדם מדרכו הרעה אלא האדם עצמו.

סיפור המבול מהווה אפוא נקודת מפנה לא רק בהיסטוריה אלא גם בטבע העולם.

פרשת בראשית, הבריאה הראשונה, ביססה בנו את ההכרה בבריאה יש מאין, את מושג הבראשית .

פרשת נוח, הבריאה השנייה, היא שהעניקה לנו את הטבע הסגור בחוקיותו, את מושג הברית.

הסתירה , לכאורה, שבה פתחנו נפתרה. התורה מספרת לנו שני סיפורים.

 בריאת העולם של בראשית לימדה אותנו את כוחו של החידוש. כמו אלוהים, גם אנו יכולים להחליט להתחיל מבראשית, לצאת מן התוהו ובוהו אל סדר עולמי, לברוא אור מתוך חושך ולגלות יבשות שלא היכרנו. גם אנו יכולים לחלום על שחר חדש ועל יום אחר. כוח הבראשית שבבריאה הוא שקורא לנו לא להסתפק בקיים אלא לשאוף להגשים את חלומותינו, ואפילו הפרועים ביותר.  

בריאת העולם של פרשת נוח משיבה אותנו אל קרקע המציאות. היא מלמדת אותנו שקיומו של העולם טמון לא רק בבראשית כי אם גם בברית, לא רק בחידוש המוחלט אלא גם ואולי בעיקר בנאמנות ובמחויבות שלנו לקיים ולקבוע. היא אומרת לנו שאיננו צריכים כל הזמן לחפש כיצד אנו בוראים את עצמנו מחדש אלא קוראת לנו לדבוק בקשרים הקיימים שלנו עם סביבתנו ושם למצוא את שלומתנו

נראה שזו הסיבה לכך שבניגוד לסיפור הבריאה של בראשית, שם נוצר האדם לבדו, בסיפור הבריאה של נוח, כל משפחתו של נוח ניצולה יחד מן המבול ויוצאת יחד מן התיבה.

אלוהים אומר לנוח שאין הוא צריך לחדש דבר ביציאתו מן התיבה. אין הוא צריך להביא עוד ילדים לעולם. כל שעליו לעשות הוא לחזק את קשריו הקיימים עם משפחתו ולהכווין את ילדיו לייעודם…  

כדי שניתן יהיה לעשות זאת עלינו לאחוז בברית. הברית קוראת אותנו להעמיק את הקשרים שטווינו עם הקיים ולהיות נאמנים להם.

נח בנה תיבה והכניס לתוכה. הנהיג אותה בימי סערה אך הוא לא ידע להמשיך הלאה

"ויחל נח" , נעשה חולין, נוצר חלל בעולמו. "ויטע כרם  וישכר" , שתה לשוכרה "ויתגל בתוך אהלה".

צריך כוחות רבים להתמודד עם משבר, עם עת חירום.  אך  צריך אף יותר ,  כדי לקום ולהתנער מתוך ההפיכה ולנוע קדימה לתקווה חדשה.

איך עוברים מהישרדות לבניה? איך יודעים מהי הנטיעה הנכונה? איך מניחים כף רגל יציבה

על אדמה חדשה? את זאת נח לא ידע...

יעברו עשרה דורות מראשית הפרשה ועד לאחריתה, עד שאיש אחד ושמו אברם ישמע את הקול מגבוה , ויצא לדרך הארוכה של נטיעה ובניה

 

אורי 

השבוע שהיה

משפחת ריגלר

בלב נשבר עמדנו לפני מספר שעות בלווייתה של ליה בתם  לבנת ושרון תנעמי. אחותם של תהל . תאיר ונבו

כאשר שמענו את ההספדים של הרב ליאור אנגלמן. המחנכת והאחיות. תהל ותאיר לא נותרה עין יבשה. כפי שהספיד הרב אנגלמן. מבול גדול ירד על העולם עם עלייתה של ליה לשכון במחיצתו של מי שאמר ויהי.

נישא תפילה שהמקום ישלח תנחומים למשפחה האבלה ושהשמחה תשוב לשרור בביתם תמיד.

 

צוות יקר.  

סיימנו שבוע ראשון של שגרת לימודים מלאה בבית הספר. שבוע שהחל באיסוף תווים ירוקים מכלל חברי הצוות. שבוע שחל בו ראש חודש מרחשוון (תודה גדולה לרכזות החברתיות ליאור ולימור ולבנות השירות שציינו את ראש חודש מר חשוון בסימן "טיפה של טוב", התלמידים שיתפו וכתבו דברים טובים ואיחולים לעצמם או לחבר או למורה

ביום שלישי התארח בבית הספר פורום פיקוח תכנית מרום לביקור בחטיבת הביניים. הפורום נחשף לתוכניות למידה אינטרדיסציפלינריות (זירות למידה) המשלבות בין תחומי הדעת השונים לתחומי האומנות והמוסיקה.

בהמשך פגש הצוות את נבחרת המצויינות של חטיבת הביניים ונחשף לתוכנית הנהגת המצוינות בחטיבת הביניים. יישר כח לדני, נטלי ותהילה על הכנת המפגש 

ביום שלישי קיימנו בבית הספר יום הורים לפתיחת שנה לתלמידי החטיבה העליונה  וביום רביעי קיים צוות חטיבת הביניים יום הורים בזום. יישר כח לכל המחנכים ולרכזים על הכנת המפגשים והובלתם

השבוע שיהיה

ביום ראשון  נקיים יום מוקד וחשיפה לתכניות המעורבות החברתית בכיתה י'.  התלמידים ישמעו את שיחתו של הרב מונק, סיפור אישי מרתק "מעוז יצא מתוק", דקלה תציג את מקומות ההתנדבות והתלמידים ישתתפו ביריד מקומות ההתנדבות.

. יישר כח לדקלה על ארגון הפעילות.

במהלך השבוע נציין את שבוע קליטת העליה שיבוא לידי ביטוי בשלל אירועים משמעותיים כיאה לבית ספר שאחוז גבוה מאוכלוסיית תלמידיו עונה להגדרה… יישר כח לרכזות ולמורים שנטלו חלק בהכנות.

במהלך השבוע תתקיים בין השאר פעילות מעגלי שיח בפורמט "סליחה על השאלה", תלמידי שכבות יא-יב ישחקו בקופסאות בריחה בסימן "מבצעי העלייה של יהדות ערב", נקיים מעגלי שיח בנושא זהות ישראלית בין עולים לישראלים ונקנח עם הפסקה בתערוכה- מאכלי עדות ומזוודות של העולים ( תערוכה של בוגרים שלנו).

ביום שלישי אי"ה  מסע בעקבות לוחמים לתלמידי שכבת יב.

תזכורת חשובה למורים שלא הציגו השבוע תו ירוק עדכני. ביום ראשון נבקש שוב להציג את הבדיקות העדכניות  ככל שלא ישתנו ההנחיות אנו נאלצים, לצערי , לאוכפם בהקפדה יתרה שכן מדובר בהנחיות החוק !!!

שבת שלום  , וחורף בריא לכולנו 

אורי 

נעים להכיר... והיום על שקיפות בחינוך

מאמרי דעה וקצת על בית הספר שלנו

השבוע עסקה התקשורת רבות במושג שקיפות בחינוך. 

מהי השקיפות? 

ממשלת ישראל מכירה ומכבדת את הצורך בשקיפות של כל המערכות והרשויות הממשלתיות באמצעות נגישות לחופש המידע ומתוך ראייה כוללת ומחויבת לקידום הדיווחיות במרחב הציבורי.

משרד החינוך מציג מערכת
מידע מרכזית שנקראת "תמונה חינוכית"

תמונה החינוכית לשנות הלימודים  – תש"ף שפורסמה השבוע מהווה למעשה חותמת ציבורית למידע הרב שאנו חושפים מעת לעת. 

התמונה החינוכית שפורסמה השבוע כוללת את נתוני שנת הלימודים תש"פ 

משפחת ריגלר

צוות ביה"ס כואב ומשתתף באבלם הכבד של לבנת ושרון, תהל, תאיר ונבו תנעמי בפטירתה של בתם ואחותם היקרה ליה ז"ל

המקום ינחמכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד

ברכת מזל טוב לליפה דהן לנישואי בנה שיחולו ביום ראשון בע"ה 

ברכת החלמה מהירה ובריאות איתנה למרים שפיגלמן המחלימה מהקורונה 

 
אורי כהן
מנהל ביה"ס
גלילה לראש העמוד