כניסת השבת | 18:58
צאת השבת | 19:59

קדושים קדושים

מסכמים שבוע

"קדושים תהיו כי קדוש אני "

ערב שבת שלום

שבת פרשת קדושים – שבת מברכין

התורה מציבה לנו בתחילת פרשת קדושים ייעוד אדיר שמלווה באחריות אדירה:

"דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם…",

הייעוד הזה מתפרס לכל תחומי החיים:

למשפחה– "איש אמו ואביו תיראו…";  לזמנים של התקדשות– "..ואת שבתותי תשמרו"; להתרחקות מדמיונות כזב– "אל תפנו אל האלילים ואלוהי מסכה לא תעשו…"; לצדקה וחסד– "ובקוצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצר ולקט קצירך לא תלקט, וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם…"; ליושר והגינות: "לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו…לא תעשוק את רעך ולא תגזול לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר"; ליחסים תקינים ואוהבים בין אדם לחברו– "לא תקלל חרש ולפני עור לא תיתן מכשול…לא תעשו עול במשפט לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפוט עמיתך, לא תלך רכיל בעמיך לא תעמוד על דם רעך, לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא, לא תקום ולא תטור את בני עמך ואהבת לרעך"; לשמירה על הבריאה והטבע: "את חוקותיי תשמרו בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך…", ועוד.

אתמול, יום חמישי,  ציינו את יום הזיכרון לשואה ולגבורה, צריך להתבונן, מה הייתה מגמתו של היטלר יימח שמו וזכרו?

מדוע הוא רדף את היהודים? זוהי שאלה שלא מרבים לדון בה.

ההסטוריה הסיטה את הדיון על השואה למקומות של  שנאת זרים, של גזענות פשוטה שעוסקת בגזעים חזקים וחלשים, אך זו לא הייתה סיבת רדיפתו הנוראית של היטלר ימ"ש את היהודים.

היטלר אכן האמין בתורת הגזע, הוא האמין שהחזק שורד ושלטובת העולם ניתן וצריך לזרז את ההליכים – להשמיד את החולים בגוף ובנפש, את הנכים, את העמים הנחותים. וכך הוא כתב: "אני לא באתי לעולם הזה בשביל לעשות את בני האדם טובים יותר, אלא כדי להשתמש בחולשותיהם, ההצלחה היא המדד היחיד של המוסריות". אך לא זה הרקע לרדיפת היהודים.

היהודים, בעיניי היטלר ימ"ש, הם עם חזק בעל יכולת הישרדות נדירה: "אין כמעט עם בעולם שאינסטינקט ההישרדות מפותח בו יותר מאשר בזה הנקרא 'עם הבחירה'. איזה עם עבר מכשולים רבים יותר מהעם הזה והצליח להימלט מהאסונות הכבדים ביותר של האנושות מבלי להשתנות? איזה רצון נוקשה ואינסופי לחיות ולשמר את המין ניכר מעובדות אלה".

אז למה להשמיד אותם, אם הם חזקים ועוצמתיים כל כך? התשובה היא שהיטלר ימ"ש ראה בצורה בהירה את הבשורה האדירה שעם ישראל מביא לעולם, את הטהרה והקדושה, את המוסר והיושר, את הצדק והחמלה, הוא ראה איך עם ישראל הופכים את העולם למקום קדוש, כי הם קדושים  

היהודים הביאו לעולם תיקון התאווה הגופנית ותיקון הנפש על ידי מוסר אלוקי – זהו התפקיד האדיר שלנו, והרשעים לא יכולים לסבול את זה.

שבת שלום וחודש טוב

אורי

 

 

"קדוש" הוא כל מי שנרצח על קידוש ה' בימי השואה הנוראה. "קדוש" הוא כל מי שנפל בחירוף נפש במערכות האומה על תקומתה.

אך יש גם "קדוש" שלישי. מיהו? זה הבוחר לחיות את חייו בקדושה.

לחיות חיי קדושה !

ב"עשרת ימי תשועה" צריך ללמוד את פרשת קדושים, להזכיר מה ייעודנו, על מה נשחטנו, ואיזו בשורה אדירה יש לנו להביא לעולם.

תפקידנו מתחדד ביום המיוחד הזה, יום השואה, שבו אנו נזכרים על מה אנו נרדפים. מתוך כך אנו מתקדמים ליום הזיכרון – לנופלים על הקמת המדינה – וזוכרים על מה המלחמה, ומתוך כך מתחדדת ההבנה ביום העצמאות מה מטרת ומגמת מדינתנו: מדינת ישראל, מגדלאור של מוסר, של קדושה , זהו תפקידנו: לחיות את החיים אך למלאם בקדושה!

השבוע שהיה

צוות  ריגלר

שבנו מחופשת הפסח היישר לישורת האחרונה של שנת הלימודים וחידוש הלמידה בצל לוח השנה העמוס באירועים.

ביום שני התקיים מפגש נוסף שלה ההשתלמות עם דבורה אדר בחטיבת הביניים.

ביום שני בערב התקיימה האזכרה במלאת ה"שלושים" להירצחה של שיראל אבוקארט הי"ד וביום שלישי התקיימה העליה לקבר וגילוי המצבה

בימים שני – שלישי יצאה קבוצה נבחרת מכיתות י' – י"א לסמינר מנהיגות.

התלמידים החלו את סיורם במפגש בעיר לוד ושיחה על "פרעות תשפ"א", התנדבות בבית הרב שנרב, סיור בחורבת מדרס ברמלה וסיימו את היום באכסניית מצדה. 

עם שחר טיפסו התלמידים בשביל הנחש למעלה המצדה וזכו לראות את הזריחה מפסגת ההר, בהמשך סיירו בנחל דוד וביקרו בקבר ה"בבא סאלי" בנתיבות. 

את הסיור סיימנו באנדרטת "החץ השחור" בתצפית הייחודית על גזרת עזה ושיחה על קונפליקט החיים משני עברי המתרס. 

יישר כח גדול לליאור על הארגון, לחגית לוזון על הליווי ולאלירן שהתלווה ונאלץ לפרוש באמצע כדי לשהות לצידו של תלמידינו אריאל שפיץ שנפצע במהלך הפעילות ופונה לטיפול רפואי מורכב בבית החולים,

ביום שלישי התקיימו מבחנים למסלול המצויינות בחטיבת הביניים, יישר כח לאלירן

ביום רביעי התקיימו טכסי זיכרון בחטיבת הביניים, יישר כח ללימור על הארגון וההובלה.

ביום חמישי התקיים טקס יום הזכרון בתיכון. הטקס בהולת תלמידי כיתות י' (יישר כח למרים שפיגלמן על הכנת התלמידים, למרינה ואבי על הופעת תלמידי מגמת המוזיקה ולליאור על הכנת הטכס) בטכס השתתפו כ 50 חיילים מחיל הטכנולוגיה ובסיומו התקיימו גם מעגלי שיח משותפים עם התלמידים. יישר כח למורים שהובילו את המעגלים.

 

ומה מצפה לנו בשבוע הקרוב?

השבוע צפוי, שוב, שבוע מקוצר שבוע שבו נציין את יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ויום העצמאות

ביום ראשון יתקיים טקס לנופלים בצרפתית,  לתלמידים דוברי הצרפתית – בשעה 10.30 בבית הכנסת

ביום שני נקיים ישיבה עם צוות מורי החטיבה לקראת הטיולים השנתיים והגיחה בשעה 13.30

ביום שני יתקיים סקר ניטור אלימות מדגמי בחטיבה העליונה (כיתות י' 3 , יא"1)

ביום שלישי יתקיים ביקור פיקוח. הביקור יעסוק בהתחדשות הלמידה.

ביום שלישי ורביעי יתקיימו אירועי יום הזיכרון , ראו הזמנה נפרדת.

יום רביעי יסתיימו הלימודים עם סיום הטכס בחטיבת אלכסנדרוני.

יום חמישי – חופשת יום העצמאות

יום שישי – לימודים כרגיל

בשבת הבאה, שבת פרשת אמור, יצאו בנות כיתה י' – י"א לסמינריון באכסניית אגרון בירושלים.

אורי 

גלילה לראש העמוד